Showing 1-2 of 2 results

อยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุข

อยู่บ้านอย่างไรให้มีความสุข ​     ในสถานการณ์เช่นนี้การกักตัวอยู่บ้านอาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกเครียด หงุดหงิด หรือวิตกกังวลในหลายๆเรื่องทั้งการเงิน การงาน การเรียน สุขภาพ หลายคนอาจรู้สึกเบื่อหน่าย กระสับกระสาย หรือแม้กระทั่งรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นกันได้แทบทุกคน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนี้ก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ค่ะ คุณมีเพื่อนอีกมาก!!! ​ถึงแม้การกักตัวอยู่บ้านมันจะยากต่อการรักษาสุขภาพจิตของใครหลายคน แต่ถ้าเราทำได้ก็จะช่วยปกป้องทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างในสถานการณ์การระบาดแบบนี้ได้เป็นอย่างมาก แล้วเราจะอยู่บ้านโดยที่สามารถดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขได้อย่างไร ??? นักจิตขอแนะนำเทคนิคการดูแลหัวใจของเราในช่วง COVID 19 ดังนี้ค่ะ 1. Find out: ค้นหาหรือตรวจสอบสิทธิ การสนับสนุนรายได้ชดเชยต่างๆจากภาครัฐ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ การประกันสังคมในการชดเชยได้รายในกรณีการว่างงาน สัญญาในการจ้างงาน สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกาศต่างๆจากหน่วยงาน ฯลฯ 2. Stay mindful & calm: …

โปรแกรมตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 2563

ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน 1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ 2 ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) 3 การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) การตรวจร่างกาย 4 การตรวจร่างกาย การตรวจตา 5 การตรวจตา