คลินิกเวชกรรม สจล.  คณะแพทยศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ฉลองกรุง 1  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Website : http://medicalcenter.kmitl.ac.th
Facebook : ศูนย์การแพทย์ สจล. KMITL Medical Centre
Line : kmitlmedicalcenter
โทรศัพท์ 02 329 8143 หรือ 02 329 8000 ต่อ 3633  โทรสาร 02 329 8143
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 น. -18:00 น. (ปิดให้บริการ เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)