คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น. -17:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. -17:00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 02 329 8143 หรือ 02 329 8000 ต่อ 3633
โทรสาร 02 329 8143

facebook-logo
line-logo