ดูกิจกรรมทั้งหมด
30
July
happy-doctor-holding-clipboard-with-patients_1098-2176
รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
12:00 am - 11:00 pm
คลินิกเวชกรรม สจล.

เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นั้น ทางคลินิกเวชกรรม สจล. จะมีกำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระยะเวลาตามประกาศ   ทั้งนี้ ระยะเวลาการตรวจร่างกายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์ของโรคยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของคลินิกเวชกรรม สจล.   ดังนั้น คลินิกเวชกรรม สจล.จึงให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...

pp2

สถิติการรับบริการโรคที่พบบ่อย

คลินิกเวชกรรม สจล. ประจำปี 2563

  • ท้องเสีย
  • ปวดกล้ามเนื้อ
  • คออักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
  • ไข้หวัด
  • อุบัติเหตุ/ทำแผล
  • ตากุ้งยิง
  • โรคกระเพาะ

โรคประจำฤดูกาล

Seasonal Disease