โรคไข้หวัด (Common Cold)

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ)

โรคไข้หวัดคืออะไร?

โรคไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก

อาการแสดงของโรคไข้หวัด

 • ไอ – ไข้ต่ำๆ
 • เจ็บคอ – คัดจมูก
 • จามน้ำมูก – น้ำมูกไหล

โรคหวัดแพร่กระจายได้อย่างไร ?

 • การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อจากพื้นผิวที่ปนเปื้อน ซึ่งไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนวัตถุที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด,ปากกา,โทรศัพท์ เป็นเวลาหลายชั่วโมง
 • การสูดดมไวรัสทางอากาศจากบุคคลที่มีการการจามหรือไอ

ระยะของโรคไข้หวัด

อาการของหวัดทั่วไปจะเริ่ม 2-3วันหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัส ดังนั้นความรุนแรงของอาการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นกัน บางคนอาจจะมีอาการคัดจมูกอย่างเดียว ขณะที่บางคนอาจมีอาการหลายอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เองประมาณ 7-10วัน

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์?

โดยทั่วไปโรคไข้หวัดสามารถหายได้เองจากการรักษาได้เองที่บ้าน เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ,การดื่มน้ำมากๆ,การใช้น้ำเกลืออุ่นๆกลั้วคอเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ หรือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แต่อย่างไรก็ตามหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น มีไข้หนาวสั่นมากกว่า 38 องศาเซลเซียส,ปวดศีรษะรุนแรง หรืออาการหายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์

มาตรการป้องกันที่สำคัญที่สุด

 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
 • การล้างมือบ่อยๆ หรืออาจจะใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 60%
 • การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้ผู้ที่มีอาการของโรคปิดจมูกและปากหากมีอาการไอหรือจามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัส

อ้างอิง

 1. https://www.medicinenet.com/common_cold/article.htm#is_it_possible_to_prevent_the_common_cold
 2. https://www.honestdocs.co/knowing-differences-between-flus
 3. https://medthai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/
 4. https://medthai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/