Showing 1-3 of 3 results

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella)

นางสาวอลิสา กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับชนิดที่ทำให้เกิดงูสวัด ที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella-Zoster virus) หรือ เรียกย่อว่า VZV/ วีซีวี ไวรัส) ซึ่งพบมากในเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี ไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี แต่ยังสามารถพบได้ในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย การติดต่อของโรค 1.มีการสัมผัสกับการไอ จาม ของผู้ป่วย 2.ผู้ดูแลผู้ป่วยสัมผัสกับตุ่มน้ำ หรือของเหลวภายในตุ่มนั้น 3.สัมผัสกับสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว 4.สัมผัสร่างกายกับผู้ป่วยโดยตรง อาการ …

โรคไข้หวัด (Common Cold)

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ) โรคไข้หวัดคืออะไร? โรคไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก อาการแสดงของโรคไข้หวัด ไอ - ไข้ต่ำๆ เจ็บคอ - คัดจมูก จามน้ำมูก - น้ำมูกไหล โรคหวัดแพร่กระจายได้อย่างไร ? การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อจากพื้นผิวที่ปนเปื้อน ซึ่งไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนวัตถุที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด,ปากกา,โทรศัพท์ เป็นเวลาหลายชั่วโมง การสูดดมไวรัสทางอากาศจากบุคคลที่มีการการจามหรือไอ ระยะของโรคไข้หวัด อาการของหวัดทั่วไปจะเริ่ม 2-3วันหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัส ดังนั้นความรุนแรงของอาการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นกัน บางคนอาจจะมีอาการคัดจมูกอย่างเดียว ขณะที่บางคนอาจมีอาการหลายอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เองประมาณ 7-10วัน เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์? โดยทั่วไปโรคไข้หวัดสามารถหายได้เองจากการรักษาได้เองที่บ้าน เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ,การดื่มน้ำมากๆ,การใช้น้ำเกลืออุ่นๆกลั้วคอเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ หรือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แต่อย่างไรก็ตามหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น มีไข้หนาวสั่นมากกว่า …

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

นายอมรเทพ  ทองสุโขวงศ์ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร? โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่(Influenza virus)โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และชนิดซีพบการระบาดได้น้อย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลงมามาคือในฤดูหนาว อาการแสดง โดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ …