โครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  1. สถานที่ตรวจร่างกาย : คลินิกเวชกรรม สจล.
  2. วันที่ตรวจ
    2.1.ตรวจเอกซเรย์ปอด วันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-16.00 น.
         ช่วงเช้าตรวจเวลา 8.00 น. -12.00 น. จำกัดจำนวน 200 คน
         ช่วงบ่ายตรวจเวลา 13.00 น. -16.00 น. จำกัดจำนวน 250 คน

          2.2.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ วันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
               ช่วงเช้าตรวจเวลา 9.00 น. -12.00 น. จำกัดจำนวน 150 คน
               ช่วงบ่ายตรวจเวลา 13.00 น. -16.00 น. จำกัดจำนวน 150 คน

  1. การชำระเงินค่าตรวจ : ชำระเงินค่าตรวจ จำนวน 400 บาท โดยการโอน ในวันตรวจเอกซเรย์ปอดที่นักศึกษาลงทะเบียนมาเท่านั้น
  2. ข้อปฎิบัติในวันเข้าตรวจ

4.1 วันตรวจเอกซเรย์ปอด: การแต่งกาย เสื้อยืดสีดำหรือสีเข้ม กางเกงวอร์มสีสุภาพ รองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมใส่สร้อยคอ และเสื้อชั้นในที่มีโครงโลหะ (ใส่สื้อชั้นในแบบไร้โครงหรือสปอร์ตบรา) รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร

4.2 วันตรวจร่างกายโดยแพทย์: การแต่งกาย ชุดสุภาพ รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารหากใส่คอนแทคเลนส์สายตา ให้สวมแว่นสายตามาในวันตรวจ

 4.3 เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจ: บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

1. ลงทะเบียนเอกซเรย์ปอด

เลือกวัน-ช่วงเวลาที่เข้าตรวจ เปิดตรวจวันที่ 25 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2565  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. (ชำระเงิน 400 บาทในวันตรวจเอกซเรย์ปอด)

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 1  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 2  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 3  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 4  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 5  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 8  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 9  สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

2. ลงทะเบียนตรวจร่างกายโดยแพทย์

เลือกวันตรวจร่างกายโดยแพทย์ เปิดตรวจวันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 16 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 17 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 29 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 1 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 2 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 5 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 6 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

     วันที่ 7 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) (ช่วงบ่าย)

3. มาตามวัน-เวลาที่ลงทะเบียนไว้

Start Time

1:00 am

พฤษภาคม 27, 2022

Finish Time

12:00 am

กันยายน 8, 2022