20
มีนาคม
03
ตุลาคม
08
กันยายน
x-ray-film
02
มิถุนายน
S__3858470
06
พฤษภาคม
252644-P45AGC-9-1024×683
31
กรกฎาคม
happy-doctor-holding-clipboard-with-patients_1098-2176
30
กรกฎาคม
happy-doctor-holding-clipboard-with-patients_1098-2176
รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
12:00 am - 11:00 pm
คลินิกเวชกรรม สจล.

เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ …

12
ธันวาคม
73069248_3165654286809097_1701367993419694080_n
29
พฤศจิกายน
75627448_3243827025658489_3253107044302979072_o
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 ประจำปี 2563
12:00 am - 12:00 am
ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

11
ตุลาคม
Visit www.reallygreatsite.com for more details.
28
สิงหาคม
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
12:00 am - 12:00 am
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.

07
สิงหาคม
61198438_428295721302665_2705852731037319168_n
09
กรกฎาคม
macro-mosquitoes-die_10221-3373
โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
12:00 am - 11:00 pm
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.

ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมกัน Big Cleaning Day เนื่องจาก 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน” ( ASEAN Dengue Day)

11
มิถุนายน
60674170_1047023515506910_6151383866503331840_n
ลงทะเบียนนักศึกษาช่วยงานโครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
12:00 am - 12:00 am

นักศึกษาช่วยงานได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท

17
พฤษภาคม
21246825 – mature dentist examining female patients mouth in clinic
การให้บริการตรวจทันตกรรม สำหรับบุคคลกร
8:00 am - 12:00 am
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.

สามารถลงทะเบียน ณ. คลินิกเวชกรรม สจล. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 พฤษภาคม 2562