รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562

รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562

1. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนการตรวจร่างกาย ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

1.1 รายละเอียดการตรวจร่างกาย   หรือ  Physical Examination

1.2 ช่องทางการชำระเงิน

1.2.1 ชำระผ่าน ATM
1.2.2 ชำระผ่าน CDM (ตู้ฝากเงินสด)
1.2.3 ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน
1.2.4 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

1.3 ลงทะเบียน

1.3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต
1.3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกาย  (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 1,300 คน ในแต่ละวัน)

1.3.2.1 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 (ปิดลงทะเบียน)
1.3.2.2 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 (ปิดลงทะเบียน)
1.3.2.3 วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 (ปิดลงทะเบียน)
1.3.2.4 วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 (กรุณาลงทะเบียนในข้อ 2 หรือ ข้อ 3)
1.3.2.5 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 (กรุณาลงทะเบียนในข้อ 2 หรือ ข้อ 3)

1.4 เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

1.4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย  หรือ  Examination Consent Form
1.4.2 เอกสารการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

*****************************************************************************************************

2. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนการตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

2.1 รายละเอียดการตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2.2 ขั้นตอนการชำระเงิน (สามารถชำระเงินได้เฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เท่านั้น)
*** หมายเลขบัญชี 0883005936  ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ สจล. ***

2.2.1 ชำระผ่าน ATM
2.2.2 ชำระผ่าน CDM (ตู้ฝากเงินสด)
2.2.3 ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน

2.3 ลงทะเบียน

2.3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต
2.3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
2.4 เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

2.4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย  หรือ  Examination Consent Form
2.4.2 เอกสารการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

*****************************************************************************************************

3. สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้ารับการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2562

3.1 รายละเอียดการตรวจร่างกาย-ประจำปีการศึกษา2562(สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562)
***นักศึกษาต้องนำผลการตรวจ Chest X-ray ในรูปแบบ CD ซึ่งนักศึกษาต้องไปตรวจและเตรียมมาเอง***

***กำหนดตรวจร่างกายวันที่ 2 -7 สิงหาคม 2562 เวลาตามใบนัดตรวจสุขภาพ***


สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562
ให้นักศึกษาขอรับใบนัดตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชกรรม สจล.
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 09.30 น.

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรีมมาในวันขอรับใบนัดตรวจร่างกาย

1.หลักฐานการชำระเงิน จำนวน 400 บาท
2.บัตรประชาชนตัวจริง


3.2 ขั้นตอนการชำระเงิน (สามารถชำระเงินได้เฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เท่านั้น)
*** หมายเลขบัญชี 0883005936  ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ สจล. ***

3.2.1 ชำระผ่าน ATM
3.2.2 ชำระผ่าน CDM (ตู้ฝากเงินสด)
3.2.3 ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน

3.3 ลงทะเบียน

3.3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต
3.3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนการตรวจร่างกายที่ไม่สามารถมาตรวจร่างกายในวันและเวลาตามกำหนดการได้

3.4 เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

3.4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย  หรือ  Examination Consent Form
3.4.2 เอกสารการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

*****************************************************************************************************

4. สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาตรวจร่างกายในวันและเวลาตามกำหนดการได้

4.1 รายละเอียดการตรวจร่างกาย (สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาตรวจร่างกายในวันและเวลาตามกำหนดการได้)
***นักศึกษาต้องนำผลการตรวจ Chest X-ray ในรูปแบบ CD ซึ่งนักศึกษาต้องไปตรวจและเตรียมมาเอง***

 


4.2 ขั้นตอนการชำระเงิน (สามารถชำระเงินได้เฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เท่านั้น)
*** หมายเลขบัญชี 0883005936  ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ สจล. ***

4.2.1 ชำระผ่าน ATM
4.2.2 ชำระผ่าน CDM (ตู้ฝากเงินสด)
4.2.3 ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน

4.3 ลงทะเบียน

4.3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต
4.3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนการตรวจร่างกายที่ไม่สามารถมาตรวจร่างกายในวันและเวลาตามกำหนดการได้

3.4 เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

3.4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย  หรือ  Examination Consent Form
3.4.2 เอกสารการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

หมายเหตุ   

หากนักศึกษาไม่สามารถมาตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถติดต่อรับใบนัดตรวจร่างกายได้ในวันรายงานตัว ที่หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกายจำนวน 400 บาทหรือนำหลักฐานการชำระเงินค่าตรวจร่างกายมายืนยัน

*****************************************************************************************************

ประกาศเพิ่มเติม!! เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล คลิก

Website : http://medicalcenter.kmitl.ac.th
Facebook : ศูนย์การแพทย์ สจล. KMITL Medical Centre
Line : kmitlmedicalcenter
Tel. : 02 329 8143 or 02 329 8000-3633

Start Time

12:00 am

มิถุนายน 4, 2019

Finish Time

5:00 pm

สิงหาคม 7, 2019

Address

ตรวจร่างกาย ณ สำนักหอสมุดกลาง