รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 นั้น
ทางคลินิกเวชกรรม สจล. จะมีกำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ตามระยะเวลาตามประกาศ

คลินิกเวชกรรม สจล.จึงให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ชำระเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน 150 บาทและลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
พื่อยืนยันกับสำนักทะเบียนสถาบันในการรายงานตัวเข้าศึกษา

***กำหนดการข้างต้นนี้ ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์, นักศึกษาวิทยาลัยอุตสาหรรมการบินนานาชาติ และนักศึกษาวิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ให้นักศึกษาตรวจร่างกายตามกำหนดการของคณะและวิทยาเขตนั้น ๆ

1. รายละเอียดการตรวจร่างกาย   หรือ  Physical Examination

TCAS รอบที่ 1 ชำระเงินและลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   4 พฤษภาคม 2563
TCAS รอบที่ 2 ชำระเงินและลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   8 พฤษภาคม 2563
TCAS รอบที่ 3 ชำระเงินและลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่   12 มิถุนายน 2563
TCAS รอบที่ 4 ชำระเงินและลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่  28 มิถุนายน 2563
TCAS รอบที่ 5 ชำระเงินและลงทะเบียนตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2563

2. ช่องทางการชำระเงิน (จำนวนเงิน 150 บาท)

2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

» ชำระผ่านตู้กดเงินสด (ATM)
» ชำระผ่านทางแอปพลิเคชัน (SCB EASY) **(จ่ายบิล)
” หากชำระผ่านช่องทางการโอนเงินจะไม่สามารถชำระค่าบริการได้ ”
» ชำระผ่านตู้ฝากเงินสด (CDM)

 

2.2 ธนาคารกรุงไทย KTB

» ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

3. ลงทะเบียน

3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต
3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกาย (ปิดลงทะเบียนในระบบ)

ประกาศรายชื่อ วันและเวลา ตรวจร่างกาย วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

4. เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย  หรือ  Examination Consent Form
4.2 เอกสารการย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

**********************************************************

ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่พักในต่างประเทศ คลิก

***ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเดินทางกลับมาในวันตรวจร่างกายได้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนและตรวจร่างกาย นำผลการตรวจร่างกายมายื่นที่คลินิกเวชกรรม สจล. หลังจากกลับจากต่างประเทศแล้ว

ประกาศเพิ่มเติม!! เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล คลิก

คำถามที่พบบ่อย คลิก

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ (ในวันและเวลาราชการ)

Website : http://medicalcenter.kmitl.ac.th
Facebook : ศูนย์การแพทย์ สจล. KMITL Medical Centre
Line : kmitlmedicalcenter
Tel. : 02 329 8143 or 02 329 8000-3633

Start Time

12:00 am

เมษายน 30, 2020

Finish Time

11:00 pm

กรกฎาคม 30, 2020

Address

คลินิกเวชกรรม สจล.