การตรวจร่างกายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

คลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. ขอเชิญบุคลากรสถาบันทุกท่าน ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
https://docs.google.com/…/1wxBL3AuL9yi96a1aaRzQW3…/viewform…
ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 ตค.2562 /
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่คลินิกเวชกรรมในเวลาทำการ
หรือรวบรวมรายชื่อส่งมายังคณะแพทยศาสตร์
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-329-8143 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3633
ลงทะเบียนมากันเยอะๆนะครับ

Start Time

12:00 am

พฤศจิกายน 25, 2019

Finish Time

12:00 am

ธันวาคม 12, 2019

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.