ประกาศวันและเวลา รายชื่อนักศึกษาที่ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 2563

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ตรวจร่างกาย
โครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

**************************************************************

 

    1. รายละเอียดการตรวจร่างการนักศึกษาใหม่ (คลิก!!)

    2. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกาย

      ( ขั้นตอนการค้นหา —> CTRL +F  แล้วพิมพ์ชื่อเว้นวรรค 1 ครั้งแล้วพิมพ์นามสกุล)

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.)  คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันอังคาร ที่ 21 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันจันทร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันอังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!


วันศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2563

» ช่วงเช้า (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 08.00 น.) คลิก!!

» ช่วงบ่าย (ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกคนมาก่อนเวลา 13.00 น.) คลิก!!

Start Time

9:00 pm

กรกฎาคม 10, 2020

Finish Time

11:00 pm

กรกฎาคม 31, 2020

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.