คลินิกเวชกรรม สจล. รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

คลินิกเวชกรรม สจล. รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างคลินิกเวชกรรม สจล.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน : 15,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาอนามัยชุมชน และ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศรับสมัคร

Start Time

12:00 am

กุมภาพันธ์ 24, 2020

Finish Time

12:00 am

มีนาคม 20, 2020

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.