การให้บริการตรวจทันตกรรม สำหรับบุคคลกร

โครงการทันตกรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี 2562

สามารถลงทะเบียน ณ. คลินิกเวชกรรม สจล.


ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มกราคม 2563

หมายเหตุ ค่ามัดจำ 200บาท/ท่าน

เอกสารแนบ  ขอประชาสัมพันธ์ การให้บริการตรวจทันตกรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คลินิกเวชกรรม สจล.

โทร 02-329-8143 ต่อ 3633

Start Time

8:00 am

พฤษภาคม 12, 2019

Finish Time

12:00 am

พฤษภาคม 17, 2019

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.