การให้บริการตรวจทันตกรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่
วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2562  จำนวน 24 คน/วัน
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.

นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่คลินิกเวชกรรม สจล. เท่านั้น!! (โดยมีค่ามัดจำจำนวน 200 บาท)

*** หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและไม่สะดวกมารับบริการสามารถยกเลิกหรือขอเลื่อนได้ ภายในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562


Start Time

12:00 am

กันยายน 20, 2019

Finish Time

12:00 am

ตุลาคม 11, 2019

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.