การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 • สถานที่ตรวจร่างกาย : คลินิกเวชกรรม สจล. ชั้น 2
 • วันที่ตรวจร่างกาย : วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565
  ช่วงเช้า 9.00 น.-12.00น. ตรวจจำนวน 50 คน ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น.
  ช่วงบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. ตรวจจำนวน 50 คน ปิดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น. 
 • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย
  • การแต่งกาย ชุดสุภาพ
  • รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
  • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันตรวจ
   – บัตรประจำตัวประชาชน
   – บัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการยืนยันตัวตนเป็นนักศึกษา
   – ผลเอกซเรย์ปอด (สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาเอกซเรย์ที่คลินิกเวชกรรม สจล. )
 • ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตรวจร่างกาย                

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (เช้า)

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (บ่าย)

 

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เช้า)

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (บ่าย)

 

           วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (เช้า)

           วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (บ่าย)

 

           วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (เช้า)

           วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (บ่าย)

 

***โปรดอ่านคำชี้แจง***
1.การชำระเงินและผลการเอกซเรย์
– สำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนและชำระเงิน 400 บาท และเข้ารับการเอกซเรย์ปอดกับทางคลินิกเวชกกรรม สจล.แล้ว ให้ลงทะเบียนเลือกวันและเวลาในการเข้าตรวจได้เลย
– นักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการตรววจเอกซเรย์ปอดกับคลินิก “ให้นำผลเอกซเรย์มาเอง” และตรวจสอบการชำระเงินที่จุดลงทะเบียน หากไม่เคยชำระเงินให้ชำระเงินหน้างานจำนวน 300 บาท

**นักศึกษาทุกคนต้องมีผลเอกซเรย์ปอดในวันตรวจร่างกายโดยแพทย์

 

***ทางคลินิกฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าตรวจร่างกายทุกกรณี และถ้าไม่มีผลเอกซเรย์จะไม่สามารถพบแพทย์ได้***

  

Start Time

12:00 am

เมษายน 29, 2022

Finish Time

12:00 am

มิถุนายน 2, 2022

Address

คลินิกเวชกรรม สจล.