รายละเอียดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ทางคลินิกเวชกรรม สจล. มีกำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาด้านล่างนี้

คลินิกเวชกรรม สจล.จึงให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ชำระเงินค่าเอ็กซเรย์และตรวจร่างกาย 400 บาท กรณีนำผลเอ็กซเรย์มาเองชำระค่าตรวจร่างกายเท่านั้น 300 บาท และลงทะเบียนตรวจสุขภาพ เพื่อยืนยันกับสำนักทะเบียนสถาบันในการรายงานตัวเข้าศึกษา

***กำหนดการข้างต้นนี้ ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์, นักศึกษาวิทยาลัยอุตสาหรรมการบินนานาชาติ และนักศึกษาวิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ให้นักศึกษาตรวจร่างกายตามกำหนดการของคณะและวิทยาเขตนั้น ๆ

  1. รายละเอียดการเอ็กซเรย์และการตรวจร่างกาย

รายละเอียดเอ็กซเรย์ TCAS รอบที่ 1-5 (คลิก)
ชำระเงินและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

รายละเอียดการตรวจร่างกายโดยแพทย์ TCAS รอบที่ 1-5 กรณีนำผลเอ็กซเรย์มาเอง(คลิก)
ชำระเงินและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

2. ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดย ชำระผ่านช่องทาง QR Code ของธนาคารกรุงไทย (KTB) เท่านั้น

การชำระเงินและลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
1. เอ็กซเรย์และตรวจร่างกายโดยแพทย์ ชำระเงิน 400 บาท
2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์เท่านั้น ชำระเงิน 300 บาท (กรณีนำผลเอ็กซเรย์มาเอง)

***  โปรด ชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code เท่านั้น และแสดงหลักฐานการชำระเงิน ณ วันตรวจ หากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  1. ลงทะเบียน

3.1 แบบประเมินสุขภาพจิต (คลิก)

3.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกาย (X-ray)

 3.2.1 ลงทะเบียนเอ็กซเรย์หลังจากชำระเงิน ได้ตามวันและเวลาต่อไปนี้

>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>>วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>>วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>> วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

>> วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)

**กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564 ก่อนเท่านั้น

 การแต่งกาย เสื้อยืดสีดำล้วน (ห้ามมีลวดลาย) ไม่หนามาก กางเกงวอร์มขายาวสีสุภาพ รองเท้าผ้าใบ รับประทานอาหารได้ปกติ ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร มาตรวจตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนในระบบ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
**ห้ามสวมใส่สร้อยเครื่องประดับ เสื้อชั้นในที่มีฟองน้ำเสริมทรง มีโครงโลหะและมีพลาสติก (ใส่เสื้อชั้นในแบบสปอร์ตบราไม่มีฟองน้ำเสริมและไม่มีโลหะทรงเท่านั้น)

 3.2.2 ลงทะเบียนตรวจร่างกายโดยแพทย์เท่านั้น (กรณีนำผลเอ็กซเรย์มาเอง) หลังจากชำระเงิน ได้ตามวันและเวลาต่อไปนี้

>> วันที่ 9-31 สิงหาคม 2564

วันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 (ช่วงเช้า) (คลิก) 
วันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 (ช่วงบ่าย) (คลิก)
การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ รับประทานอาหารได้ปกติ ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร มาตรวจตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนในระบบ เพื่อความสะดวกในการรับบริ
** นำผลเอ็กซเรย์แบบดิจิตอลไฟล์ในรูปแบบแผ่นซีดีมายื่น ตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนในระบบ

  1. เอกสารตรวจร่างกาย (ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้)

4.1 เอกสารยินยอมรับการตรวจร่างกาย (คลิก)  หรือ  Examination Consent Form (คลิก)

************************************************

คำถามที่พบบ่อย คลิก

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ (ในวันและเวลาราชการ)

Website : http://medicalcenter.kmitl.ac.th
Facebook : ศูนย์การแพทย์ สจล. KMITL Medical Centre
Line : kmitlmedicalcenter
Tel. : 02 329 8143 or 02 329 8000-3633

Start Time

12:00 am

April 4, 2021

Finish Time

12:00 am

April 28, 2022

Event Participants