คำถามที่พบบ่อย โครงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปี 2564

1. ต้องตรวจร่างกายทุกคนไหม

1. ต้องตรวจร่างกายทุกคนไหม

ตอบ นักศึกษาสามารถเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือลงทะเบียนเอ็ซเรย์ปอดกับคลินิกเวชกรรม สจล. ก็ได้ แต่นักศึกษาทุกคนทุกกรณีต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ของคลินิกเวชกรรม สจล. เพราะทางคลินิกจะต้องส่งผลการตรวจร่างกายให้สำนักทะเบียนเพื่อประกอบการรายงานตัวของนักศึกษา

2.หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง/ต่างประเทศ/ประสงค์จะตรวจเอ็กซเรย์ปอดเอง ไม่สามารถมาตรวจที่คลินิกได้ ต้องทำอย่างไร

2.หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง/ต่างประเทศ/ประสงค์จะตรวจเอ็กซเรย์ปอดเอง ไม่สามารถมาตรวจที่คลินิกได้ ต้องทำอย่างไร

ตอบ    สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะตรวจเอ็กซเรย์เอง สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม 300 บาทและลงทะเบียนตรวจร่างกายโดยแพทย์ได้เลย  แล้วตรวจเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและมีการอ่านผลโดยแพทย์ พร้อมนำผลเอ็กซเรย์แบบดิจิตอลไฟล์ในรูปแบบแผ่นซีดีมายื่นที่คลินิกเวชกรรม สจล. ในวันที่มาตรวจร่างกายโดยแพทย์  ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนทุกกรณีต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ของคลินิกเวชกรรม สจล. 

3.หากตรวจร่างกายมาเอง ต้องตรวจอะไรบ้าง

3.หากตรวจร่างกายมาเอง ต้องตรวจอะไรบ้าง

ตอบ  ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและการอ่านผลโดยแพทย์ พร้อมนำผลเอ็กซเรย์แบบดิจิตอลไฟล์ในรูปแบบแผ่นซีดีมายื่นที่คลินิกเวชกรรม สจล.ในวันตรวจร่างกาย

4.หากมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไป ทำอย่างไร

4.หากมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไป ทำอย่างไร

ตอบ ขอข้อมูลนักศึกษา (ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วัน-เวลาที่เลือกลงทะเบียนตรวจ) และรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข

5.ในวันตรวจผู้ปกครองจำเป็นต้องมาด้วยไหม

5.ในวันตรวจผู้ปกครองจำเป็นต้องมาด้วยไหม

ตอบ ไม่จำเป็น เนื่องจากสถานการณ์ระบาทของโควิด 19 จึงมีการจำกัดจำนวนคนเข้ารับการตรวจต่อวันเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน ทั้งนี้นักศึกษาต้องให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อผู้ปกครองเซ็นชื่อใบใบยินยอมตรวจร่างกายและนำมาในวันตรวจ