Showing 1-10 of 19 results

โปรแกรมตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 2563

ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน 1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ 2 ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) 3 การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) การตรวจร่างกาย 4 การตรวจร่างกาย การตรวจตา 5 การตรวจตา

หัดเยอรมัน (German measles)

นางสาวอลิสา กาติ๊บ  นักวิชาการสาธารณสุข  หัดเยอรมัน, เหือด หรือ หัดสามวัน (German measles/เจอร์มันมีเซิลส์, Rubella/รูเบลลา หรือ Three-day measles/ทรีเดย์มีเซิลส์) เป็นโรคไข้ออกผื่นที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้และออกผื่นคล้ายโรคหัด แต่จะมีความรุนแรงและโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าหัด โรคนี้ไม่ใช่โรคร้ายแรง ถ้าเป็นกับเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไป มักจะหายได้เองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง แต่ถ้าเกิดในหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เชื้ออาจแพร่กระจายเข้าทารกในครรภ์ ทำให้ทารกพิการ แท้ง หรือตายในครรภ์ได้ และโรคนี้เมื่อเป็นแล้วผู้ป่วยมักจะมีภูมิคุ้มกันไปจนตลอดชีวิต จะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อหัดเยอรมัน ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า "รูเบลลา" (Rubella) หรือที่เรียกว่า "รูเบลลาไวรัส" (Rubella virus) ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลโทกาวิริดี (Togaviridae) โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย …

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella)

นางสาวอลิสา กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับชนิดที่ทำให้เกิดงูสวัด ที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella-Zoster virus) หรือ เรียกย่อว่า VZV/ วีซีวี ไวรัส) ซึ่งพบมากในเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี ไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี แต่ยังสามารถพบได้ในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย การติดต่อของโรค 1.มีการสัมผัสกับการไอ จาม ของผู้ป่วย 2.ผู้ดูแลผู้ป่วยสัมผัสกับตุ่มน้ำ หรือของเหลวภายในตุ่มนั้น 3.สัมผัสกับสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว 4.สัมผัสร่างกายกับผู้ป่วยโดยตรง อาการ …

การนอนหลับ…สำคัญแค่ไหน

อ.นพ. ชยุต มฤคทัต คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต คนทั่วไปใช้เวลานอนโดยเฉลี่ยถึงหนึ่งในสามหรือประมาณ 25 ปีของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมด (Principal of Neuroscience, Eric Kandel) แต่ทุกวันนี้เราอาจยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เรายอมอดนอนเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่รู้เลยว่าการนอนไม่เพียงพอจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ ลดลง เช่น สมาธิสั้นหรือความจำที่แย่ลง (Paula and Paivi 2007,pubmed) ดังนั้นหากเราเข้าใจการนอนมากขึ้น เราอาจใส่ใจมันมากขึ้น กลไกการนอนหลับ วัฏจักรการนอนหลับของสิ่งมีชีวิตมักเปลี่ยนไปตามวัฏจักรกลางวัน-กลางคืน แม้จะแตกต่างไปในสัตว์ต่าง ๆ เช่น สัตว์บางชนิดนอนเวลากลางวัน และออกหากินเวลากลางคืน การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือการเดินทางข้ามเขตแบ่งเวลา อาจรบกวนวงจรการนอนทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และอ่อนล้า(jet lag)ได้ แต่ท้ายสุดร่างกายเราจะปรับเวลาการนอนได้โดยอัตโนมัติ การนอนหลับถูกควบคุมโดยศูนย์ควบคุมการตื่นรู้ในก้านสมองที่เรียกว่า …

โรคไข้หวัด (Common Cold)

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ) โรคไข้หวัดคืออะไร? โรคไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก อาการแสดงของโรคไข้หวัด ไอ - ไข้ต่ำๆ เจ็บคอ - คัดจมูก จามน้ำมูก - น้ำมูกไหล โรคหวัดแพร่กระจายได้อย่างไร ? การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อจากพื้นผิวที่ปนเปื้อน ซึ่งไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนวัตถุที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด,ปากกา,โทรศัพท์ เป็นเวลาหลายชั่วโมง การสูดดมไวรัสทางอากาศจากบุคคลที่มีการการจามหรือไอ ระยะของโรคไข้หวัด อาการของหวัดทั่วไปจะเริ่ม 2-3วันหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัส ดังนั้นความรุนแรงของอาการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นกัน บางคนอาจจะมีอาการคัดจมูกอย่างเดียว ขณะที่บางคนอาจมีอาการหลายอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เองประมาณ 7-10วัน เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์? โดยทั่วไปโรคไข้หวัดสามารถหายได้เองจากการรักษาได้เองที่บ้าน เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ,การดื่มน้ำมากๆ,การใช้น้ำเกลืออุ่นๆกลั้วคอเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ หรือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แต่อย่างไรก็ตามหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น มีไข้หนาวสั่นมากกว่า …

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

นางสาวจิราวรรณ สุทธิจิต (นักวิชาการสาธารณสุข) สาเหตุ เกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคฉี่หนูในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง โดยเชื้อโรคดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในหนู วัว ม้า หมู สุนัข โดยเข้าร่างกายได้ทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือกต่างๆ เช่น เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก ทำให้เกิดการทำลาย ตับ ไต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และหลอดเลือด ทำให้มีเลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ ทั่วไป อาการ ระยะแรก (leptospiremic phase) 4 - 7 วันแรกของการดำเนินโรค จะมีอาการ ไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ สับสน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง น่องและต้นคอ คลื้นไส้ อาเจียน มีอาการตาแดง …

ภัยร้ายใกล้ตัวจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

นางสาววนิดา สีต่างคำ (นักวิชาการสาธารณสุข) ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง ตัวอย่างยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน(Amoxicillin), เตตร้าชัยคลิน(Tetracyclin), เพนนิซิลลิน(Penicillin), อะซิโทรมัยซิน(Azithromycin) เป็นต้น ยาแก้อักเสบ หรือ ยาต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory drugs) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดบวมแดง เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะการอักเสบ การอักเสบมี 2 แบบ …

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคมือ-เท้า-ปาก เป็นอย่างไร ? โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต สำหรับผู้ใหญ่พบโรคนี้ได้บ้าง เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด โรคมือ-เท้า-ปาก แพร่กระจายทางใด ? เชื้อไวรัสพบในอุจจาระ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งในตุ่มพองของผู้ป่วย เชื้อจึงแพร่กระจายได้จากการสัมผัสกับอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายและน้ำในตุ่มพองของผู้ที่เป็นโรค ระยะเวลาการแพร่เชื้อได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็นโรค …

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

นายอมรเทพ  ทองสุโขวงศ์ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร? โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่(Influenza virus)โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และชนิดซีพบการระบาดได้น้อย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลงมามาคือในฤดูหนาว อาการแสดง โดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ …

โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Fever)

นางสาวอลิสา  กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus)  โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทกุปี เชื้อไวรัสเดงกี มี  สายพันธ์ุ คือ DENV1-, DENV2-, DENV3- และ DENV4-  มียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สงูเกือบตลอดเวลา มักไม่ค่อยตอบสนองต่อยาลดไข้ อาจมีอาการ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาจมีผื่นหรือจดุเลือดออกตามลำตัว แขน ขา ระยะวิกฤติ ระยะนี้ไข้จะเริมลดลง ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออก อาการจะไม่ดีขึ้นยังคง เบื่ออาหาร …